04 december 2018

Bland de många uppgifter man har som muskuloskeletal radiolog är att hålla sig uppdaterad – man måste bibehålla den kunskap man har och utveckla den, och man måste lära sig nya saker. Där kan man ha nytta av böcker och internet, men ännu bättre för att skaffa sig kunskap om nyheter är att besöka vetenskapliga möten och att läsa artiklar i tidskrifter.

De rent muskuloskeletalt orienterade tidskrifterna är inte så många. De allmänradiologiska tidskrifterna som har har en högre index har ofta bra artiklar med tidiga nyheter, och det finns också traumatidskrifter som naturligtvis innehåller en hel del muskuloskeletalt trauma. Man ska heller inte glömma ortopediska och reumatologiska tidskrifter.

Kom gärna med ytterligare förslag!

Muskuloskeletal radiologi

Modalitetstidskrifter

Allmänna radiologiska tidskrifter

Traumatidskrifter

03 december 2018

Måndag morgon. Jobbet startar igen. Långa listor att diktera eller signera efter helgen. Kanske ligger en hel del kvar efter förra veckan. En av de saker jag tog med mig hem efter ett år i USA var att alla remisser besvaras samma dag (utom en handfull av de allra sist utförda undersökningar, där remisserna, fortfarande på papper, gömdes för chefen under ett skrivbordunderlägg). Har man det arbetssättet blir det aldrig några långa listor. Det gör också att man tillsammans kan göra den sista ansträngningen innan man går hem, för tre fall till kan man klara av och sedan är det tomt. Finns det 400 fall på listan spelar de tre fallen ju ingen roll, och då man inte hand om dem.

Med hjälp av internet kan man ställa fantastiska diagnoser som man inte hade en aning om att man kunde. Mitt mera minnesvärda fall var en man in yngre medelåldern som sedan ett halvår hade haft en tillväxande tumör högt uppe på låret.

MRT visar multipla intramuskulära tumörer i höger lår, samtliga välavgränsade med hög signal på T2-viktade bilder och låg signal T1-viktade bilder. Efter intravenös kontrasttillförsel erhölls en långsam uppladdning på fettsläckta T1-viktade bilder. Detta talade starkt för multipla myxomatösa tumörer. Samtidigt upptäcktes multipla högsignalerande förändringar i höger femur vilket ledde till CT två veckor senare som påvisade multipla ground-glass-förändringar i femur. Röntgenundersökning samma dag visade den typiska bilden av multifokalfibrös dysplasi.

Hur får man då ihop detta till en diagnos? Datorsökning (”Ask Dr. Google”) med söktermerna ”intramuscular myxoma” AND ”fibrous dysplasia” gav svaret.

Mazabrauds syndrom

Mazabrauds syndrom är en kombination av intramuskulära myxom (81% multipla) och fibrös dysplasi i samma anatomiska region. Det är vanligare hos kvinnor. Ofta förekommer även hudmanifestationer och endokrina rubbningar. Genesen är oklar men att det finns en gemensam orsak till de olika manifestationerna har föreslagits.

Differentialdiagnoser bland myxomatösa tumörer är:

 • Benigna: myxolipom, myxoidt neurofibrom, myxochondrom
 • Maligna: myxoidt liposarkom, myxoidt malignt fibröst histiocytom, extraskeletalt myxoidt chondrosarkom

Referenser

 1. Henschen F. Fall von Ostitis fibrosa mit multiplen Tumoren in der umgebenden Muskulatur. Verh Dtsch Ges Pathol 1926; 21:93–97.
 2. Mazabraud A, Semat P, Roze R. A propos de l’association de fibromyxomes des tissus mous à la dysplasie fibreuse des os. Presse Med 1967; 75:2223–2228.
 3. Wirth WA, Leavitt D, Enzinger FM. Multiple intramuscular myxomas, another extraskeletal manifestation of fibrous dysplasia. Cancer 1971; 27:1167–1173.


02 december 2018

Första advent. Första adventsljuset tänds. Ett av det sköna med december månad är att man får leva med de många ljuspunkterna – i granen, i adventsstakarna, i utomhusbelysningen. Och så småningom leder advent fram till julen med religiösa högtider, firande, presenter, och för de flesta lite ledighet.

En ljuspunkt i radiologin är internets framväxt. Där den tryckta litteraturen i böckernas värld står för översikt, uppslagsmöjligheter, balans i stoffets innehåll och en möjlighet att lätt förstå mängden av det som behöver kunnas står internets sökmöjligheter för det omedelbara, för snabba sökningar för att få tips om diagnoser och att snabbt kunna hitta frakturklassifikationer.

Internet innehåller så mycket. Det är svårt att hitta det som är riktigt bra, och det är svårt att inse vad som är dåligt eller rentav fel. Dagens tips gäller bra internetsidor för den muskuloskeletala radiologen där diagnoser och översikter sammanfattas på ett bra sätt. Vi återkommer senare med länkar till föreningar, tidskrifter, frakturklassifikationer och annat.

Hjälp till i kommentarsfälten med att bidra med fler bra länkar som så småningom kan ställas samman i en längre lista!

01 December 2018

Första december. Den gröna fuktiga vintern har börjat i Skåne. Snön ligger obefintlig på taken. Åtta frusna storkar på fältet utanför.

I denna adventskalender kommer att skrivas om olika nyttigheter för en muskuloskeletal radiolog – kliniska bra-att-ha-saker, saker att läsa, platser att besöka, nyttiga kurser, viktiga kongresser och annat. Kommentarsfälten lämnas aktiva, och vi hoppas att våra kollegor i landet vill dela med sig av sina synpunkter och tips.

Vi börjar med böcker – vilka böcker bör man läsa eller ha läst, vilka böcker är bra för utbildning av sig själv och andra, vilken referenslitteratur bör finnas på en klinik? Här följer ett axplock – fyll på med flera och bättre tips om böcker och lägg till fler kategorier, så att vi tillsammans kan skapa en lista över den bästa litteraturen.

Jag rekommenderar starkt att läsa böcker som böcker, och inte som e-böcker även om det i många avseenden är praktiskt. Man får snabbare en överblick, man ser enkelt hur innehållet är viktat och man kan snabbt hoppa mellan olika delar. En e-bok är mycket lättare och lättare att ta med sig men navigationen i den är mycket krångligare.

Generell muskuloskeletal radiologi

 • Resnick, D.: Diagnosis of Bone and Joint Disorders. 4:e upplagan 2002. Lite gammal, troligen ej i tryck längre, men fortfarande den viktigaste uppslagsbok som finns för en muskuloskeletal radiolog.
 • Greenspan, A.: Orthopedic Imaging: A Practical Approach. 6:e upplagan 2014. Oerhört bra bok för den arbetande radiologen, inte minst tidigt efter specialistexamen.
 • Helms, C.A.: Fundamentals of Skeletal Radiology. Den bästa bok som finns för ST-utbildning. Ett måste!

Muskuloskeletalt trauma

 • Rogers, L.F. & West, O.F.: Imaging Skeletal Trauma. 4:e upplagan 2014. Upplagorna 2 och 3 var mycket bra och heltäckande, så troligen även denna.

Artriter

 • Brower, A.C. & Flemming, D.J. Arthritis in Black and White. Troligen 3:e upplagan 2012. En klassiker, som hela tiden utvecklats mellan upplagorna.

Metabola sjukdomar

 • Weissman, B.N.W.: Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease. 2009.

Leddiagnostik

 • Resnick D. & Kang, H.S.: Internal Derangements of Joints. 2:a upplagan 2006.
 • Vahlensieck, M. & Reiser, M.: MRI of the Musculoskeletal System. 2017.

Handkirurgi

 • Schmitt, R. & Lanz, U.: Diagnostic Imaging of the Hand. 2011.

Ultraljud

 • Jacobson, J.A.: Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. 2017.
 • Bianchi, S. & Martinoli, C.: Ultrasound of the Musculoskeletal System. 2007.

Anatomi

 • Anderson, M.W. & Fox, M.G.: Sectional Anatomy by MRI and CT. 4:e upplagan 2016. De tidigare upplagorna under författarskap av G.Y. El-Khoury har varit fantastiska, och utvecklats till troligen den mest detaljerade tvärsnittsatlas för rörelseapparaten med minst fel.