04 december 2018

Bland de många uppgifter man har som muskuloskeletal radiolog är att hålla sig uppdaterad – man måste bibehålla den kunskap man har och utveckla den, och man måste lära sig nya saker. Där kan man ha nytta av böcker och internet, men ännu bättre för att skaffa sig kunskap om nyheter är att besöka vetenskapliga möten och att läsa artiklar i tidskrifter.

De rent muskuloskeletalt orienterade tidskrifterna är inte så många. De allmänradiologiska tidskrifterna som har har en högre index har ofta bra artiklar med tidiga nyheter, och det finns också traumatidskrifter som naturligtvis innehåller en hel del muskuloskeletalt trauma. Man ska heller inte glömma ortopediska och reumatologiska tidskrifter.

Kom gärna med ytterligare förslag!

Muskuloskeletal radiologi

Modalitetstidskrifter

Allmänna radiologiska tidskrifter

Traumatidskrifter