Tidigare aktiviteter

9/9 8.30 – 17.00 ST-kurs i Muskuloskeletal MRT, Malmö Arena, Loge 505

10/9 08.30 – 09.30 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0

10/9 9.30  – 10.00 Årsmöte, Malmö Arena, Boulevard 4

10/9 10.30 – 12.00 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0