Främre translation av tibia (Anterior tibial translation)

Indirekt tecken på främre korsbandsskada.

Definition:

  1. Två linjer parallellt med tibias längsaxel på en sagittal bild av knät som innefattar laterala femurkondylen
  2. Den ena tangentiellt med tibiaplatåns bakkant (vit linje)
  3. Den andra tangentiellt med laterala femurkondylen (gul linje)
  4. Mät avståndet mellan linjerna. Normalt är avståndet mindre än 5 mm. Ett mått 5 mm eller större är ett indirekt tecken på ruptur av främre korsbandet

Referens: Vahey TN, Hunt JE, Shelbourne KD. Anterior translocation of the tibia at MR imaging: a secondary sign of anterior cruciate ligament tear. Radiology 1993;187:817-9.


Normalt


Patologiskt, mer än 5 mm

Samma patient som ovan, med ruptur av främre korsbandet

Tibial tuberosity –trochlear groove distance TT-TG

Används vid bedömning av patellär translation vid patellär instabilitet.

Definition:

  1. Dra en linje tangentiellt längs bakkanten av femurkondylerna (svart linje)
  2. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till djupaste delen av trochlea (röd linje)
  3. Linje 1 och 2 flyttas ned till tuberositas tibiae nivå. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till mest anteriora delen av tuberositas, parallellt med den röda linjen (blå linje)
  4. TT-TG är avståndet mellan linje 2 och 3. Ett avstånd över 20 mm är onormalt.

Referens:

Hinckel BB, Gobbi RG, Filho EN et al. Are the osseous and tendinous-cartilaginous tibial tuberosity-trochlear groove distances the same on CT and MRI? Skeletal Radiol 2015;44 (8): 1085-93

HKA-vinkelmätning (Hip – Knee Angle)

Bakgrund

Pre- och postoperativ bedömning i samband med knäproteskirurgi. Mätning av vinkeln mellan linjen höft-knä och linjen knä-fotled.

Bildtagning

AP, sträckt knä, belastning lika på båda benen, foten med mediala fotranden rakt fram i strålriktningen, fötterna ihop om möjligt, inga skor. Synligt sidomärke på bilden.

Kriterier

Ange en linje från rotationscentrum i caput femoris till mittpunkten i kondylplanet i femurs distala ledyta. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den stämmer överens med caputs sfäricitet.

Ange nästa linje från mittpunkten i kondylplanet i tibias proximala ledyta till mitten av ledytan i distala tibia. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Ta hänsyn till eventuell lateral translation av tibia.

Ange vinkeln med angivande av varus eller valgus.

HKA-mätning
HKA-mätning från rotationscentrum i caput femoris via centrala punkterna på ledytorna i knäleden till centralpunkten på ledytan i fotleden.

Referenser

Cooke TD, Sled EA, Scudamore RA. Frontal plane knee alignment: a call for standardized measurement. J Rheumatol 2007;34:1796-1801. (Pubmed)

HKS-vinkelmätning (Hip – Knee – Shaft)

Bakgrund

Enbart vid preoperativ bedömning inför knäprotes. Vinkeln används för att rikta in en jigg för att femurkomponenten ska få korrekt inriktning.

Bildtagning

AP, sträckt knä, belastning lika på båda benen, foten med mediala fotranden rakt fram i strålriktningen, fötterna ihop om möjligt, inga skor. Synligt sidomärke på bilden.

Kriterier

Mätning sker mellan caput femoris, knäleden och femurskaftet.

Punkt 1: rotationscentrum av caput femoris. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den stämmer överens med caputs sfäricitet.

Punkt 2: mittdiafysärt i femur. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Punkt 3: mitten av distala femurmetafysen strax ovan basis patellae. En cirkel kan användas som hjälpmedel – anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Vinkelmätning: dra första linjen mellan mittpunkten på de båda cirklarna i mellersta och distala femur ut genom distala cortex i femur. Hos de flesta patienter förlöper linjen ungefär ½ cm medialt om knäledens mitt. Dra andra linjen från centrum av caput femoris till skärningspunkten mellan den första linjen och cortex i femurkondylen.

 

HKS-mätning
HKS-mätning – vinkeln mellan femurs längsaxel i distala två tredjedelarna och en linje från rotationscentrum i caput femoris till skärningspunkten med den andra linjen i ledytan i knät.

Referenser

Cooke TD, Sled EA, Scudamore RA. Frontal plane knee alignment: a call for standardized measurement. J Rheumatol 2007;34:1796-1801. (Pubmed)