HKS-vinkelmätning (Hip – Knee – Shaft)

Bakgrund

Enbart vid preoperativ bedömning inför knäprotes. Vinkeln används för att rikta in en jigg för att femurkomponenten ska få korrekt inriktning.

Bildtagning

AP, sträckt knä, belastning lika på båda benen, foten med mediala fotranden rakt fram i strålriktningen, fötterna ihop om möjligt, inga skor. Synligt sidomärke på bilden.

Kriterier

Mätning sker mellan caput femoris, knäleden och femurskaftet.

Punkt 1: rotationscentrum av caput femoris. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den stämmer överens med caputs sfäricitet.

Punkt 2: mittdiafysärt i femur. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Punkt 3: mitten av distala femurmetafysen strax ovan basis patellae. En cirkel kan användas som hjälpmedel – anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Vinkelmätning: dra första linjen mellan mittpunkten på de båda cirklarna i mellersta och distala femur ut genom distala cortex i femur. Hos de flesta patienter förlöper linjen ungefär ½ cm medialt om knäledens mitt. Dra andra linjen från centrum av caput femoris till skärningspunkten mellan den första linjen och cortex i femurkondylen.

 

HKS-mätning
HKS-mätning – vinkeln mellan femurs längsaxel i distala två tredjedelarna och en linje från rotationscentrum i caput femoris till skärningspunkten med den andra linjen i ledytan i knät.

Referenser

Cooke TD, Sled EA, Scudamore RA. Frontal plane knee alignment: a call for standardized measurement. J Rheumatol 2007;34:1796-1801. (Pubmed)