SFMSR – bli medlem

Du blir medlem genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret:

Jag vill bli medlem i SFMSR »
Du kan också anmäla ditt intresse till föreningens sekreterare (inklusive adress, arbetsplats och e-postadress) samt betala in årsavgiften (2014-2015 är den 100 kr) till föreningens plusgirokonto 690341-3.

Föreningen har brutet räkenskapsår, och inbetalningskort för årsavgift sänds därför ut i augusti varje år.