Nyheter

11th International Congress on Spondyloarthritides

Den 4-6 oktober i Gent i Belgien äger den 11:e spondylartritkongressen rum. Det är ett mycket trevligt arrangemang med mycket ny och nyttig kunskap, även för en kliniskt verksam radiolog med muskuloskeletalt intresse.

Ur kongressprogrammet:

  • Animal models of SpA
  • Bone biology and osteoimmunology
  • Clinical Research in SpA
  • Epidemiology, cohorts and biomarkers of SpA
  • Genetics of SpA
  • Imaging in SpA
  • Innate and adaptive immunity in SpA
  • Microbes, the gut and SpA
  • Treatment of SpA
  • Other

Se vidare här!

Vetenskapligt stipendium 2018

Svensk Förening för Muskuloskeletal delar varje år ut tre stipendier till de bästa svenska vetenskapliga prestationerna inom muskuloskeletal radiologi. Det gäller främst kongresspresentationer (poster eller föredrag/abstract) men även vetenskapliga artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad ansökan sänds in till föreningens sekreterare innan första juli varje år. Även i år (2018) har vi utsträckt ansökningsperioden fram till sista juli. Observera att sökanden ska vara medlem i föreningen.

Läs mera om villkor och krav för vetenskapligt stipendium här.

Kurs i basal skelettradiologi, Linköping, 22-26 oktober 2018

Under v 43, 22-26 oktober 2018, hålls ånyo den populära kursen i basal skelettradiologi, denna gång i Linköping med Maria Lindblom som kursledare. Kursens målgrupp är ST-läkare i början av sin tjänstgöring, och innehållet syftar till att höja jourkompetensen och höja kompetensen för den dagliga tjänstgöringen.

Vänta inte för länge med anmälan! Kursen brukar bli fulltecknad ganska snabbt, och inte många av de på reservplats kommer med.

Se vidare kursinformation och anmälningsblankett.

Vetenskapligt stipendium 2017

Svensk Förening för Muskuloskeletal delar varje år ut tre stipendier till de bästa svenska vetenskapliga prestationerna inom muskuloskeletal radiologi. Det gäller främst kongresspresentationer (poster eller föredrag/abstract) men även vetenskapliga artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad ansökan sänds in till föreningens sekreterare innan första juli varje år. I år (2017) har vi utsträckt ansökningsperioden fram till sista juli. Observera att sökanden ska vara medlem i föreningen.

Läs mera om villkor och krav för vetenskapligt stipendium här.