Hallux valgus

Bakgrund

Hallux valgus är en valgusställning i MTP-led 1. Samtidigt finns ofta en breddning av främre fotvalvet vilket orsakar en ökad intermetatarsalvinkel mellan metatarsale 1 och 2.

Bildtagning

Mätningarna ska helst göras på belastad frontalprojektion.

Kriterier

Valgusvinkel över MTP-led 1 som överstiger 15 grader. Hallux valgus kan graderas som lätt (16-25 grader), måttlig (26-35 grader) eller grav (>35 grader). Intermetatarsalvinkel över 10 grader är patologiskt.

Hallux valgus med mätningar
Belastad frontalprojektion. Hallux valgusvinkel (rött) och intermetatarsalvinkel (gult) är utmärkta.

Referenser

Karasick D, Wapner KL. Hallux valgus deformity: preoperative radiologic assessment. Am J Roentgenol 1990;155:119-123 (Pubmed)