Vetenskapligt stipendium 2017

Svensk Förening för Muskuloskeletal delar varje år ut tre stipendier till de bästa svenska vetenskapliga prestationerna inom muskuloskeletal radiologi. Det gäller främst kongresspresentationer (poster eller föredrag/abstract) men även vetenskapliga artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad ansökan sänds in till föreningens sekreterare innan första juli varje år. I år (2017) har vi utsträckt ansökningsperioden fram till sista juli. Observera att sökanden ska vara medlem i föreningen.

Läs mera om villkor och krav för vetenskapligt stipendium här.

Tidigare aktiviteter

9/9 8.30 – 17.00 ST-kurs i Muskuloskeletal MRT, Malmö Arena, Loge 505

10/9 08.30 – 09.30 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0

10/9 9.30  – 10.00 Årsmöte, Malmö Arena, Boulevard 4

10/9 10.30 – 12.00 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi
Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerar för sjätte gången kurs i avancerad muskuloskeletal radiologi 16-23 januari 2016, denna gång på Gran Canaria, i samarbete med Ving som sköter researrangemangen.
Kursen består som sedvanligt av föreläsningar och seminarier under fem dagar. Vi fortsätter också med de mycket uppskattade ”hands-on”- seminarierna i små grupper i muskuloskeletalt ultraljud. Nytt för i år är två internationellt kända föreläsare från Storbritannien. De föreläser på engelska, kursspråk är i övrigt svenska.
Hotell GC

Kalendarium

Kommande aktiviteter i föreningen och för styrelsen

19 – 23/10 Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi, Uppsala

20/10 17.00 Styrelsemöte, Uppsala

23/11 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

21/12 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

16 – 23/1 2016 Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi, Gran Canaria