Kalendarium

Kommande aktiviteter i föreningen och för styrelsen

19 – 23/10 Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi, Uppsala

20/10 17.00 Styrelsemöte, Uppsala

23/11 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

21/12 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

16 – 23/1 2016 Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi, Gran Canaria