HKA-vinkelmätning (Hip – Knee Angle)

Bakgrund

Pre- och postoperativ bedömning i samband med knäproteskirurgi. Mätning av vinkeln mellan linjen höft-knä och linjen knä-fotled.

Bildtagning

AP, sträckt knä, belastning lika på båda benen, foten med mediala fotranden rakt fram i strålriktningen, fötterna ihop om möjligt, inga skor. Synligt sidomärke på bilden.

Kriterier

Ange en linje från rotationscentrum i caput femoris till mittpunkten i kondylplanet i femurs distala ledyta. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den stämmer överens med caputs sfäricitet.

Ange nästa linje från mittpunkten i kondylplanet i tibias proximala ledyta till mitten av ledytan i distala tibia. Som hjälpmedel kan man placera en cirkel och anpassa storleken så att den tangerar mediala och laterala cortex.

Ta hänsyn till eventuell lateral translation av tibia.

Ange vinkeln med angivande av varus eller valgus.

HKA-mätning
HKA-mätning från rotationscentrum i caput femoris via centrala punkterna på ledytorna i knäleden till centralpunkten på ledytan i fotleden.

Referenser

Cooke TD, Sled EA, Scudamore RA. Frontal plane knee alignment: a call for standardized measurement. J Rheumatol 2007;34:1796-1801. (Pubmed)