Kurs i Basal skelettradiologi, Linköping 2021

I samarbete med Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi (SFMSR)
arrangerar för fjärde året Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi. Kursen har tidigare arrangerats i Uppsala, Örebro och Göteborg.

Tid: Den 25 – 29 oktober 2021, vecka 43

Plats: Digitalkurs med plattform Collective Minds

Maria Lindblom och Lena Törnqvist, kursledare

 • Röntgenteknik och fysik omfattande olika modaliteter 
 • Grundkunskaper i MR-diagnostik 
 • Traumadiagnostik 
 • Artrit- och artrossjukdomar 
 • Muskuloskeletala tumörer 
 • Leddiagnostik med MRT och ultraljud 
 • Barnortopedisk radiologi 
 • Ryggdiagnostik 
 • Ledplastiker pre- och postoperativt 
 • Infektioner 
 • Idrottsskador
Kursledning

Kursledare: Maria Lindblom, överläkare och Lena Törnqvist, specialistläkare, Röntgenkliniken, Linköpings universitetssjukhus. Tel direkt 010-103 27 75.
E-post: Maria.Lindblom@regionostergotland.se, Lena.Tornqvist@regionostergotland.se
Anmälan till kursen görs genom att fylla i anmälningsblanketten, som finns på separat länk, och skicka den per e-post till Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se. Sista anmälningsdag är fredagen 17 september 2021.

Kursavgift: 6 000 kr
Frågor om anmälan kan ställas till:
Åsa Karatzoglou, kursadministratör, Röntgenkliniken Linköping. Telefon 010-103 27 26, e-post Asa.Karatzoglou@regionostergotland.se

Kursbroschyr Anmälningsblankett