Vetenskapligt stipendium 2018

Svensk Förening för Muskuloskeletal delar varje år ut tre stipendier till de bästa svenska vetenskapliga prestationerna inom muskuloskeletal radiologi. Det gäller främst kongresspresentationer (poster eller föredrag/abstract) men även vetenskapliga artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad ansökan sänds in till föreningens sekreterare innan första juli varje år. Även i år (2018) har vi utsträckt ansökningsperioden fram till sista juli. Observera att sökanden ska vara medlem i föreningen.

Läs mera om villkor och krav för vetenskapligt stipendium här.

Vetenskapligt stipendium 2017

Svensk Förening för Muskuloskeletal delar varje år ut tre stipendier till de bästa svenska vetenskapliga prestationerna inom muskuloskeletal radiologi. Det gäller främst kongresspresentationer (poster eller föredrag/abstract) men även vetenskapliga artiklar kan komma i fråga.

Kortfattad ansökan sänds in till föreningens sekreterare innan första juli varje år. I år (2017) har vi utsträckt ansökningsperioden fram till sista juli. Observera att sökanden ska vara medlem i föreningen.

Läs mera om villkor och krav för vetenskapligt stipendium här.

Tidigare aktiviteter

9/9 8.30 – 17.00 ST-kurs i Muskuloskeletal MRT, Malmö Arena, Loge 505

10/9 08.30 – 09.30 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0

10/9 9.30  – 10.00 Årsmöte, Malmö Arena, Boulevard 4

10/9 10.30 – 12.00 Symposium i muskuloskeletal diagnostik och behandling, Malmö Arena, Hotellet – Boulevard 0

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi
Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerar för sjätte gången kurs i avancerad muskuloskeletal radiologi 16-23 januari 2016, denna gång på Gran Canaria, i samarbete med Ving som sköter researrangemangen.
Kursen består som sedvanligt av föreläsningar och seminarier under fem dagar. Vi fortsätter också med de mycket uppskattade ”hands-on”- seminarierna i små grupper i muskuloskeletalt ultraljud. Nytt för i år är två internationellt kända föreläsare från Storbritannien. De föreläser på engelska, kursspråk är i övrigt svenska.
Hotell GC

Kalendarium

Kommande aktiviteter i föreningen och för styrelsen

19 – 23/10 Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi, Uppsala

20/10 17.00 Styrelsemöte, Uppsala

23/11 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

21/12 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

16 – 23/1 2016 Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi, Gran Canaria