International Skeletal Society 2019 Annual Meeting

Ett högkvalitativt och intressant möte för alla muskuloskeletala radiologer som äger rum i Vancouver, BC, mellan 11 och 13 september 2019. Utöver mötet som sådant bjuder Vancouver och trakten däromkring på fantastiska naturupplevelser, konst och nattliv.

Mera information på https://internationalskeletalsociety.com/2019-annual-meeting-save-date

Scandinavian Sarcoma Group – kommande möten

SSG Working Group Meeting (WGM) 3-4 December, 2018, WTC/Park Inn, Malmö

The arrangements for the meeting is the same as previous years. We will start on Monday at 08.30, which means that you have to arrive the day before. The meeting will end on Tuesday at 17.00 and for those who do not want to participate at the GIST session, the meeting will end at 14.00.

The program will be available at the website www.ssg-org.net when the agenda from the various subcommittees has been submitted. We will open up for registration in September and more information about the meeting will come.

 

SSG Plenary Meeting, 8-10 May, 2019, Hotel Terminus, Bergen

The arrangements for the meeting is in a very intense period with preparation of a very interesting program, inviting speakers etc. We will present a draft program on the website www.ssg-org.net a.s.a.p. and more information about the meeting will come.

11th International Congress on Spondyloarthritides

Den 4-6 oktober i Gent i Belgien äger den 11:e spondylartritkongressen rum. Det är ett mycket trevligt arrangemang med mycket ny och nyttig kunskap, även för en kliniskt verksam radiolog med muskuloskeletalt intresse.

Ur kongressprogrammet:

  • Animal models of SpA
  • Bone biology and osteoimmunology
  • Clinical Research in SpA
  • Epidemiology, cohorts and biomarkers of SpA
  • Genetics of SpA
  • Imaging in SpA
  • Innate and adaptive immunity in SpA
  • Microbes, the gut and SpA
  • Treatment of SpA
  • Other

Se vidare här!