Främre translation av tibia (Anterior tibial translation)

Indirekt tecken på främre korsbandsskada.

Definition:

  1. Två linjer parallellt med tibias längsaxel på en sagittal bild av knät som innefattar laterala femurkondylen
  2. Den ena tangentiellt med tibiaplatåns bakkant (vit linje)
  3. Den andra tangentiellt med laterala femurkondylen (gul linje)
  4. Mät avståndet mellan linjerna. Normalt är avståndet mindre än 5 mm. Ett mått 5 mm eller större är ett indirekt tecken på ruptur av främre korsbandet

Referens: Vahey TN, Hunt JE, Shelbourne KD. Anterior translocation of the tibia at MR imaging: a secondary sign of anterior cruciate ligament tear. Radiology 1993;187:817-9.


Normalt


Patologiskt, mer än 5 mm

Samma patient som ovan, med ruptur av främre korsbandet

Tibial tuberosity –trochlear groove distance TT-TG

Används vid bedömning av patellär translation vid patellär instabilitet.

Definition:

  1. Dra en linje tangentiellt längs bakkanten av femurkondylerna (svart linje)
  2. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till djupaste delen av trochlea (röd linje)
  3. Linje 1 och 2 flyttas ned till tuberositas tibiae nivå. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till mest anteriora delen av tuberositas, parallellt med den röda linjen (blå linje)
  4. TT-TG är avståndet mellan linje 2 och 3. Ett avstånd över 20 mm är onormalt.

Referens:

Hinckel BB, Gobbi RG, Filho EN et al. Are the osseous and tendinous-cartilaginous tibial tuberosity-trochlear groove distances the same on CT and MRI? Skeletal Radiol 2015;44 (8): 1085-93

Kurs i Basal Skelettradiologi 23 – 27 oktober 2017

2017-05-09 Uppdaterat – OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD

Under vecka 43, den 23 – 27 oktober 2017, ges den årliga kursen i Basal skelettradiologi, nu för 16:e året i rad. Kursort är liksom i fjol Uppsala, och kursen ges på Norrlands Nation. Kursavgift 7500 kr.

Kursens huvudsakliga syfte är att ge ST-läkare ganska tidigt i karriären en basal förståelse inom muskuloskeletal traumatologi för jourpassen, men också en bredare kunskap inom olika områden inom muskuloskeletal radiologi. Huvudsakligen diskuteras konventionell radiologi, men även datortomografi, ultraljud och magnetkameraundersökningar gås igenom.

Vidare till inbjudan och anmälningsblankett 2017.