Främre translation av tibia (Anterior tibial translation)

Indirekt tecken på främre korsbandsskada.

Definition:

  1. Två linjer parallellt med tibias längsaxel på en sagittal bild av knät som innefattar laterala femurkondylen
  2. Den ena tangentiellt med tibiaplatåns bakkant (vit linje)
  3. Den andra tangentiellt med laterala femurkondylen (gul linje)
  4. Mät avståndet mellan linjerna. Normalt är avståndet mindre än 5 mm. Ett mått 5 mm eller större är ett indirekt tecken på ruptur av främre korsbandet

Referens: Vahey TN, Hunt JE, Shelbourne KD. Anterior translocation of the tibia at MR imaging: a secondary sign of anterior cruciate ligament tear. Radiology 1993;187:817-9.


Normalt


Patologiskt, mer än 5 mm

Samma patient som ovan, med ruptur av främre korsbandet