Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi

Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi
Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerar för sjätte gången kurs i avancerad muskuloskeletal radiologi 16-23 januari 2016, denna gång på Gran Canaria, i samarbete med Ving som sköter researrangemangen.
Kursen består som sedvanligt av föreläsningar och seminarier under fem dagar. Vi fortsätter också med de mycket uppskattade ”hands-on”- seminarierna i små grupper i muskuloskeletalt ultraljud. Nytt för i år är två internationellt kända föreläsare från Storbritannien. De föreläser på engelska, kursspråk är i övrigt svenska.
Hotell GC

Kalendarium

Kommande aktiviteter i föreningen och för styrelsen

19 – 23/10 Kurs i Basal Muskuloskeletal Radiologi, Uppsala

20/10 17.00 Styrelsemöte, Uppsala

23/11 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

21/12 11.30 Styrelsemöte, telefonkonferens

16 – 23/1 2016 Kurs i Avancerad Muskuloskeletal Radiologi, Gran Canaria