2015-09-10 Symposium i muskuloskeletal radiologi

Fotens radiologi

 

Moderator:

Mats Geijer, Skånes universitetssjukhus, Lund

Föreläsare:

Ylva Aurell, radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Maria Cöster, ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Björn Lundin, radiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

 

Handouts:

2015-09-10 Symposium Diabetesfoten