Tibial tuberosity –trochlear groove distance TT-TG

Används vid bedömning av patellär translation vid patellär instabilitet.

Definition:

  1. Dra en linje tangentiellt längs bakkanten av femurkondylerna (svart linje)
  2. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till djupaste delen av trochlea (röd linje)
  3. Linje 1 och 2 flyttas ned till tuberositas tibiae nivå. Dra en vinkelrät linje från linje 1 till mest anteriora delen av tuberositas, parallellt med den röda linjen (blå linje)
  4. TT-TG är avståndet mellan linje 2 och 3. Ett avstånd över 20 mm är onormalt.

Referens:

Hinckel BB, Gobbi RG, Filho EN et al. Are the osseous and tendinous-cartilaginous tibial tuberosity-trochlear groove distances the same on CT and MRI? Skeletal Radiol 2015;44 (8): 1085-93