18 december 2018

Kurser. Kurser måste man gå för att höja sin kompetens och för att behålla sin kompetens. Vilka kurser är då bra? Där skulle vi alla kunna hjälpas åt.

Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi arrangerar två kurser. En årlig kurs i Basal skelettradiologi riktar sig mot ST-läkare tidigt i karriären som hålls vecka 43. Det brukar vara ungefär 50 deltagare, enbart katedrala föreläsningar, och kursbetyget brukar vara bra. Under vintern hålls vecka 4 en nästan årlig kurs i Avancerad muskuloskeletal radiologi, med 30-50 deltagare. Kursen bedrivs i form av katedrala föreläsningar på förmiddagarna och seminarier inklusive hands-on-undervisning i muskuloskeletalt uljtraljud på eftermiddagarna. Kursen hålls i varmare trakter och började på Teneriffa. Efter en runda på Rhodos och Gran Canaria är den nu tillbaka på Teneriffa. SFMSR håller också en endags ST-kurs under Röntgenveckan med olika teman. Alla dessa kurser kan varmt rekommenderas.

I övrigt håller ESSR och ESR föreläsningar med utbildningsvärde under sina årliga kongresser. IDKD håller mycket bra muskuloskeletala kurser i Davos. Nästa kurs äger rum 21 – 25 mars 2021. Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging EMRI har två kurstillfällen de närmaste åren (ytterligare ett under 2019 är fullbokat): Musculoskeletal MRI (the comprehensive course) 30 september – 4 oktober 2019 i Heraklion på Kreta och Musculoskeletal MRI Joints (finger to toe) 3-7 februari 2020 i Essen i Tyskland. ESR anordnar också ett stort antal utbildningar på skilda nivåer – se mera på https://www.myesr.org/education/european-school-radiology-esor.