Kurs i basal skelettradiologi, Linköping, 22-26 oktober 2018

Under v 43, 22-26 oktober 2018, hålls ånyo den populära kursen i basal skelettradiologi, denna gång i Linköping med Maria Lindblom som kursledare. Kursens målgrupp är ST-läkare i början av sin tjänstgöring, och innehållet syftar till att höja jourkompetensen och höja kompetensen för den dagliga tjänstgöringen.

Vänta inte för länge med anmälan! Kursen brukar bli fulltecknad ganska snabbt, och inte många av de på reservplats kommer med.

Se vidare kursinformation och anmälningsblankett.