11 december 2018

Liposkleroserande myxofibrös tumör är en ovanlig variant av fibrös dysplasi (se även Mazabrauds syndrom den 3 december) som har malign potential och därför bör kännas igen. Den är typiskt belägen intertrochantärt, omgiven av en tjock sklerotisk begränsning, har ett svagt upptag på skelettscintigrafi och har en något variabel MR-bild, vanligen med mycket hög T2-signal och isosignalerande med skelettmuskulatur på T1-viktade bilder.

43-årig kvinna. Välavgränsad tjockt sklerotiskt begränsad osteolys i trochanterregionen.
CT bekräftar fyndet.
MRT visar låg signal på T1-viktad bild och hög signal på vattenkänsliga sekvenser med måttlig uppladdning efter i.v. kontrasttillförsel.

Referenser

  • Kransdorf, M. J., Murphey, M. D., & Sweet, D. E. (1999). Liposclerosing myxofibrous tumor: a radiologic-pathologic-distinct fibro-osseous lesion of bone with a marked predilection for the intertrochanteric region of the femur. Radiology, 212(3), 693-698.
  • Regado, E. R., Garcia, P. B. L., Caruso, A. C., de Almeida, A. L. B., Aymore, I. L., Meohas, W., & Aguiar, D. P. (2016). Liposclerosing myxofibrous tumor: A series of 9 cases and review of the literature. Journal of orthopaedics, 13(3), 136-139.

Fibrös dysplasi

Nyutkommen mycket heltäckande och bra artikel:

Kushchayeva, Y. S., Kushchayev, S. V., Glushko, T. Y., Tella, S. H., Teytelboym, O. M., Collins, M. T., & Boyce, A. M. (2018). Fibrous dysplasia for radiologists: beyond ground glass bone matrix. Insights into imaging, 1-22.