10 december 2018

Denna dag för 117 år sedan delades år 1901 det första nobelpriset i fysik ut till Wilhelm Conrad Röntgen. En mycket minnesvärd dag. Utan Wilhelm Röntgen hade vi röntgenläkare nog inte varit där vi är idag.

En ofta missad fraktur, både i joursammanhang och dagtid, är den så kallade Snuppe-frakturen. Och om någon vet bakgrunden till detta namn vore jag tacksam för en kommentar som klargör det. Det handlar om en avulsionsfraktur av processus anterius calcanei som uppkommer efter kraftig plantarflexion och inversion, eller efter framfotsabduktion med calcaneo-cuboidal kompression. Kliniska symptom är lokal ömhet några cm distalt om fästet för lig. fibulotalare anterius och kring sinus tarsi. På röntgenbilder ses den bäst på sidobild och ibland på sned frontalbild.