07 december 2018

Det sägs att det tar 11 år för en landvinning inom medicinen att få något större genomslag. Kanske är det så. Det tar i varje fall lång tid innan nyheter når ut till alla och kommer i allmänt bruk. Att ta bort gamla osanningar eller gamla metoder tar ännu längre tid. Försök bara att få ett felaktigt preliminärsvar att inte ligga till grund för all framtida behandling, och ni ska se!

En ”nyhet” är hur man ska utföra och granska muskuloskeletal CT. De hyperskarpa kraftigt kantförstärkta algoritmerna uppfattar jag som en anakronism från tiden med bara axiala snitt 8 mm tjocka, kant i kant. Idag, med sub-millimetertjocka snitt och möjligheter till MPR och 3D bör man använda en medelmjuk algoritm för att möjliggöra bra 3D. Man kan också med den algoritmen utveckla sitt betraktningssätt och titta i skelettet, inte bara det. Använd bukfönster för att diagnostisera benmärgsödem vid ockulta frakturer och för tumörinfiltration vid t.ex. myelom. Betraktningssättet är helt nödvändigt när man undersöker misstänkta höftfrakturer med CT.

Dagens fall gäller en 76-årig osteoporotisk kvinna med multipla osteoporotiska kompressionsfrakturer. Frågeställningen är om det finns en färsk fraktur efter ett nytt fall? Svaret var, felaktigt, nekande. Undersökning från 2017 till höger, aktuell undersökning från 2018 till vänster.

Skelettfönster – ingen färsk skelettskada beskriven på svaret.
Mjukdelsfönster. L2-L5 har oförändrad attenuering. L1 har nytillkommen högre attenuering som vid färsk skelettskada. Den tidigare höga attenueringen i Th12 har reducerats och normaliserats och den färska frakturen från 2017 är nu läkt.
Tror man inte på sina ögon så kan man också mäta. Ofta är det tydlig skillnad på HU-värdena hos dessa osteoporotiska patienter.

Referenser

Geijer M, Collin D, Dunker D, Göthlin JH. Bone bruise, lipohemarthrosis, and joint effusion in CT of non-displaced hip fracture. Acta Radiol. 2012;53:197-202
Henes FO, Groth M, Kramer H, Schaefer C, Regier M, Derlin T, et al. Detection of occult vertebral fractures by quantitative assessment of bone marrow attenuation values at MDCT. Eur J Radiol.2014;83:167-172Henes FO, Groth M, Kramer H, Schaefer C, Regier M, Derlin T, et al. Det€ction of occult vertebral fractures by quantitative assessment ofbone marrow attenuation valuesat MDCT. Eur J Radiol.2O14;83:167 72.