01 December 2018

Första december. Den gröna fuktiga vintern har börjat i Skåne. Snön ligger obefintlig på taken. Åtta frusna storkar på fältet utanför.

I denna adventskalender kommer att skrivas om olika nyttigheter för en muskuloskeletal radiolog – kliniska bra-att-ha-saker, saker att läsa, platser att besöka, nyttiga kurser, viktiga kongresser och annat. Kommentarsfälten lämnas aktiva, och vi hoppas att våra kollegor i landet vill dela med sig av sina synpunkter och tips.

Vi börjar med böcker – vilka böcker bör man läsa eller ha läst, vilka böcker är bra för utbildning av sig själv och andra, vilken referenslitteratur bör finnas på en klinik? Här följer ett axplock – fyll på med flera och bättre tips om böcker och lägg till fler kategorier, så att vi tillsammans kan skapa en lista över den bästa litteraturen.

Jag rekommenderar starkt att läsa böcker som böcker, och inte som e-böcker även om det i många avseenden är praktiskt. Man får snabbare en överblick, man ser enkelt hur innehållet är viktat och man kan snabbt hoppa mellan olika delar. En e-bok är mycket lättare och lättare att ta med sig men navigationen i den är mycket krångligare.

Generell muskuloskeletal radiologi

 • Resnick, D.: Diagnosis of Bone and Joint Disorders. 4:e upplagan 2002. Lite gammal, troligen ej i tryck längre, men fortfarande den viktigaste uppslagsbok som finns för en muskuloskeletal radiolog.
 • Greenspan, A.: Orthopedic Imaging: A Practical Approach. 6:e upplagan 2014. Oerhört bra bok för den arbetande radiologen, inte minst tidigt efter specialistexamen.
 • Helms, C.A.: Fundamentals of Skeletal Radiology. Den bästa bok som finns för ST-utbildning. Ett måste!

Muskuloskeletalt trauma

 • Rogers, L.F. & West, O.F.: Imaging Skeletal Trauma. 4:e upplagan 2014. Upplagorna 2 och 3 var mycket bra och heltäckande, så troligen även denna.

Artriter

 • Brower, A.C. & Flemming, D.J. Arthritis in Black and White. Troligen 3:e upplagan 2012. En klassiker, som hela tiden utvecklats mellan upplagorna.

Metabola sjukdomar

 • Weissman, B.N.W.: Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease. 2009.

Leddiagnostik

 • Resnick D. & Kang, H.S.: Internal Derangements of Joints. 2:a upplagan 2006.
 • Vahlensieck, M. & Reiser, M.: MRI of the Musculoskeletal System. 2017.

Handkirurgi

 • Schmitt, R. & Lanz, U.: Diagnostic Imaging of the Hand. 2011.

Ultraljud

 • Jacobson, J.A.: Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound. 2017.
 • Bianchi, S. & Martinoli, C.: Ultrasound of the Musculoskeletal System. 2007.

Anatomi

 • Anderson, M.W. & Fox, M.G.: Sectional Anatomy by MRI and CT. 4:e upplagan 2016. De tidigare upplagorna under författarskap av G.Y. El-Khoury har varit fantastiska, och utvecklats till troligen den mest detaljerade tvärsnittsatlas för rörelseapparaten med minst fel.