13 december 2018

Natten går tunga fjät runt gård och stuva
kring jord som sol’n förlät skuggorna ruva

Tidigt på morgonen, dvs. jourtid kl 04.00, kommer inte Lucia, men väl missarna. En sökning på ”commonly missed fractures” ger obehagligt många träffar, så jag kan inte vara ensam om att missa frakturer.

Läser man några av webbsidorna och artiklarna om missade frakturer framträder vissa mönster, och missarna går igen. Bokliga studier som dessa lönar sig, eftersom man inte lika lätt missar det man vet att man ska titta efter. Höftfrakturer kan självläka, har vi sett. I en undersökning av höftröntgen efter trauma under 6 år missades 3,1 % av totalt 1621 collumfrakturer. Av dessa missar var drygt hälften ockulta, dvs. osynliga även i efterhand, och knappt hälften var diagnostiska missar.

Utöver höftfrakturer missas kotfrakturer, bakre luxationer i ungefär hälften av fallen, och många extremitetsfrakturer. En del missar gör medför inga livslånga konsekvenser för patienten, men andra gör det.

61-årig man. Missad perilunär luxation. Upptäckt för sent. Behandlades med 4-corner-artrodes.
29-årig kvinna. Lateral malleolfraktur, men missad talusfraktur.

Referenser

Geijer, M., Laurin, O., Johnsson, R., & Laurin, S. (2016). A computer-assisted systematic quality monitoring method for cervical hip fracture radiography. Acta radiologica open, 5(12), 2058460116674749.