Nordisk ortopedisk förening har möte – kanske av intresse?

Den 27 – 29 april har Nordisk Ortopedisk Förening möte i Linköping under temat ”Basic Science for the clinician”. För en skelettradiolog finns intressanta ting att hämta även här.