15 december 2018

Utbildning av läkarkandidater, ST-läkare och specialister är svårt. Det är bland annat svårt att värdera vilka saker det är viktigt att lära sig under de olika stadierna. Ofta hittar vi på innehållet så gott vi kan utifrån egen kunskap, egna erfarenheter och inte minst lokala traditioner. Emellertid har ESR utarbetat curricula för de olika stadierna med ganska tydligt nivåbestämt innehåll som rekommenderas för radiologin i Europa. Jag tycker det är självklart att vi i Sverige ska dra nytta av dessa, och utforma vår utbildning  i enhetlighet med rekommendationerna. På så sätt får vi en bred allmän bildning i radiologi som sträcker sig utanför det som visas på de lokala röntgenronderna.

Se vidare på https://www.myesr.org/education/training-curricula.

14 december 2018

Diagnostik av de interossösa ligamenten i handleden är svårt, även med 3T MRT av hög kvalitet. Ofta behövs artroskopi för slutlig diagnostik. I ett projekt på 7T-magneten i Lund håller den diagnostiska kvaliteten med en högfältsmagnet på att utvärderas. Spontant sett förefaller bildkvaliteten vara mycket hög.