06 december 2018

Föreningar. Vilka ska man vara medlem i? Varför?

Varför man ska vara medlem i en förening får man nog söka i sitt inre efter. Det handlar ju om gemenskap – ett gemensamt intresse, ett gemensamt syfte. Man ska inte vara medlem i en förening om man bara söker egennytta eller den första frågan man ställer sig är ”what’s in it for me?” Ett skäl till att vara medlem i en förening är att utöva det svåröversatta ”service”, alltså att man bidrar till det större goda genom att göra en insats.

För en muskuloskeletal radiolog i Sverige finns några självklara medlemskap:

Man ska vara medlem i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMR. Där får man information om nyheter i Röntgensverige, får tillgång till riktlinjer och kurser, och kommer åt allas vår gemensamma tidskrift Acta Radiologica, som snart firar 100 år. Genom medlemskapet där blir man automatiskt full medlem i European Society of Radiology, ESR, som årligen arrangerar European Congress of Radiology. Då kommer man också åt tidskrifterna European Radiology, Insights into Imaging och European Radiology Experimental.

I Sverige ska man vara medlem i dotterföreningen till SFMR Svensk Förening för Muskuloskeletal Radiologi, SFMSR. Man får då möjlighet att närmare ta del av arbetet med att forma svensk muskuloskeletal radiologi – undersökningsprotokoll, svarsmallar, riktlinjer och annat. Man kan också delta i kursverksamheten som föreläsare eller administratör.

Vill man delta i muskuloskeletal föreningsverksamhet på ett europeiskt plan ska man bli medlem i European Society of Musculoskeletal Radiology, ESSR. De anordnar en årlig kongress (som tyvärr brukar förläggas till mitt i svensk semestertid) och har utarbetat bra manualer för muskuloskeletalt ultraljud.

På internationellt plan finns USA-baserade International Skeletal Society som har en lite högre ribba för inträde. Man ska ha ett antal vetenskapliga publikationer bakom sig och rekommenderas av två medlemmar i föreningen. Tyvärr finns inte ens en handfull svenskar som medlemmar – det borde vara fler! Det årliga mötet (2019 blir det i Vancouver i Kanada) är av mycket hög klass med en mycket givande refresher course. Medlemskap i ISS gör också att man kommer åt tidskriften Skeletal Radiology.

Har du något annat att föreslå? Skriv i kommentarsfältet!